Een brede kijk op jouw gezondheid

Mesologie

Vier disciplines

Oosterse geneeskunde

Traditionele Chinese geneeskunde, gericht op het zelf-herstellend vermogen van het lichaam, en Ayurveda (India), gebaseerd op universele beginselen van de natuur.

Orthomoleculair

Orthomoleculair wil zeggen: ‘De juiste molecuul op de juiste plek’. Orthomoleculaire geneeskunde richt zich op de balans van (de juiste hoeveelheid) essentiële stoffen in het lichaam.

Natuurgeneeskunde

Een holistische benadering die kijkt naar de samenhang van de fysieke, psychische, emotionele en spirituele aspecten van de mens. Verstoring van één kan leiden tot verstoring van alle.

Reguliere geneeskunde

Met mijn scholing in vakken als anatomie, fysiologie, pathologie, biochemie en neurologie kan ik je ook vanuit reguliere geneeskunde helpen, danwel doorverwijzen naar een medisch specialist.

Oosterse geneeskunde

Chinese geneeskunde

Traditionele Chinese geneeskunde is een verzamelnaam voor een verscheidenheid aan traditionele medische gebruiken uit China, die gedurende duizenden jaren ontwikkeld zijn.

Chinese geneeskunde is sterk gericht op het zelf-herstellend vermogen van het lichaam. Door analyse van de interne systemen van het menselijk lichaam wordt kennis verkregen, die wordt toegepast op het behandelen en het voorkómen van ziekten. Uitgangspunt hierbij is dat alles moet stromen. Vanuit de Chinese gedachte heeft gezondheid dus te maken met een onbelemmerde stroom van energie in het lichaam; yin en yang zijn daarbij in evenwicht. Yin en yang vormen de basis waarop de Chinese geneeskunde stoelt: twee tegengestelde en tegelijk aanvullende krachten, die met elkaar zijn verbonden en afhankelijk zijn van elkaar.

Yin staat voor het vrouwelijke, nacht, donker en kou, terwijl yang staat voor het mannelijke, dag, licht en warm. Yin en yang zijn continue in beweging zonder een toestand van stilstand. Yin gaat van beneden naar boven en yang gaat van boven naar beneden.

Een belangrijk principe in de Traditionele Chinese Geneeskunde is naast de yin-yang indeling de leer van de vijf elementen. Die elementen kunnen worden gezien als vijf fasen of bewegingen van yin en yang energie. Het uitgangspunt daarbij is dat alles in beweging is en elkaar beïnvloedt. Dat is terug te zien in het ritme van dag en nacht, van de seizoenen, in het weer en het functioneren van de mens.

De vijf elementen zijn Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water. De organen, emoties, lichaamsweefsels, zintuigen, lichaamssappen (zweet, speeksel, slijm en tranen) en seizoenen zijn systemen, die per element worden ingedeeld. Het bepalen van het element beïnvloedt het behandelplan; klachten uiten zich vaak in meerdere organen.

Ayurveda

Ayurveda is een 5000 jaar oude Indiase gezondheidsleer die gebaseerd is op de universele beginselen van de natuur. Ayurveda betekent letterlijk ‘kennis van het leven’ en is erop gericht om het lichaam, de geest en de ziel in balans te brengen. Dat gaat dus verder dan enkel ziektes genezen.

Ayurveda ziet de mens als onderdeel van de natuur, een samenspel van drie bio-energieën: beweging (‘vata‘ ofwel lucht/ether), transformatie (‘pitta‘ ofwel vuur) en structuur (‘kapha‘ ofwel water/aarde). Iedereen is een unieke combinatie van deze elementen en dat noemen we constitutie. In een consult kijken we wat jouw constitutie is, waar de disbalans zit en hoe we die kunnen corrigeren.

Orthomoleculaire geneeskunde

Balans

Orthomoleculair komt neer op: ‘het juiste molecuul op de juiste plaats’. In de orthomoleculaire geneeskunde wordt de balans van de juiste hoeveelheid essentiële stoffen in het lichaam hersteld om de gezondheid en de werking van de organen te optimaliseren.

Tot deze essentiële stoffen behoren vitamines, mineralen, sporenelementen, aminozuren, vetzuren en andere bioactieve stoffen die onder andere in groenten en fruit voorkomen.

Suppletie en advies

Met de voeding die we eten krijgen we niet altijd alle stoffen binnen die ons lichaam nodig heeft. Daarnaast kunnen voorraden in het lichaam sneller uitgeput raken door o.a. ziekte, stress, chronische overbelasting tijdens werk en/of sport, roken, overmatig alcoholgebruik en gebruik van verdovende middelen.

Suppletie van bepaalde stoffen, zoals bijvoorbeeld vitaminen en mineralen, en adviezen om voeding aan te passen zorgen ervoor dat het lichaam alle benodigde voedingsstoffen weer op peil kan brengen.

Natuurgeneeskunde

Holistische benadering

Natuurgeneeskunde gaat uit van een holistische benadering. Dat wil zeggen dat ze zich niet uitsluitend op het zieke orgaan richt, maar op de totale samenhang van lichaam en geest. Bij deze geneeswijze staat het zelfgenezend vermogen van het lichaam centraal.

Gebruik van kruiden, extracten, gemmo-therapie en voedingsadviezen ondersteunen dit.

Reguliere geneeskunde

Medische scholing

Een mesoloog is gedegen geschoold in vakken als anatomie, fysiologie, pathologie, biochemie en neurologie en heeft – indien nodig – contact met je huisarts en/of medisch specialist, of kan je gericht doorverwijzen.

EEN BREDE KIJK OP JOUW GEZONDHEID

Mesologie Zeist

Bezoekadres

Mesologie Zeist
Utrechtseweg 97

3702 AA Zeist

Contactgegevens

Marita van Amstel
info@mesologiezeist.nl

06 112 60 565