Lidmaatschap

Beroepsvereniging

Registratie

Register voor Mesologie

Er is een formeel georganiseerd Register voor Mesologie (RM). Daarnaast bestaat er een beroepsvereniging: de Nederlandse Vereniging voor Mesologie (NVVM). Een aangesloten mesoloog heeft een vijfjarige opleiding gevolgd aan de academie voor Mesologie (HBO+ niveau). De mesoloog dient volgens vastgestelde richtlijnen praktijk te voeren en zich regelmatig bij te scholen.

NVVM, RBCZ en VBAG

Marita van Amstel is mesoloog D.M. en aangesloten bij de beroepsvereniging NVVM. Tevens is de beroepsgroep mesologen aangesloten bij de overkoepelende organisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en de VBAG. Voor meer informatie kun je terecht op:

Registratiegegevens

Registratiegegevens van Mesologie Zeist:

  • NVVM & RM, reg. nr. 93
  • RBCZ, reg. nr. 406001
  • VBAG, reg. nr. 21911009

Beroepscode

Mesologie Zeist houdt zich aan de beroepscode van de NVVM, die stricte richtlijnen hanteert omtrent kwaliteit, onafhankelijkheid en integriteit. Daarnaast houdt Mesologie Zeist zich aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), zie Privacy en dossier, en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zie Privacystatement. Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig omgaan met je persoonlijke en medische gegevens en er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

EEN BREDE KIJK OP JOUW GEZONDHEID

Mesologie Zeist

Bezoekadres

Mesologie Zeist
Utrechtseweg 97

3702 AA Zeist

Contactgegevens

Marita van Amstel
info@mesologiezeist.nl

06 112 60 565