Handen

Werkwijze van de mesoloog

Na het maken van een afspraak krijgt de patiënt een vragenlijst toegestuurd. Hierin staan vragen over de klacht(en), de medische voorgeschiedenis, algemene symptomen, leefgewoonten, etc. Deze vragenlijst wordt nader besproken tijdens het eerste consult.

Hierna volgt een onderzoek, dat bestaat uit:

  • pols- en tongdiagnose volgens de Traditionele Chinese geneeskunde en de Ayurveda;
  • lichamelijk onderzoek van m.n. de buikorganen;
  • electro-fysiologische diagnostiek (EFD): het meten van de elektrische weerstand op ca. 100 acupunctuurpunten op handen en voeten.

Aan de hand van het totaalbeeld dat uit het onderzoek naar voren komt, wordt een behandelplan opgesteld en worden middelen uitgezocht en gecontroleerd met EFD. De resultaten van het onderzoek en het behandelplan worden uitgebreid met de patiënt besproken. Hierbij wordt aangegeven welke middelen het meest geschikt zijn (homeopathisch/ orthomoleculair/kruiden etc.). Ook wordt er advies gegeven over voeding en leefgewoonten. Indien nodig kan er worden verwezen naar een arts, osteopaat, fysiotherapeut, psycholoog e.a.

Een consult duurt ruim anderhalf uur.

Na 6-8 weken vindt er een vervolgafspraak plaats ter controle van de ingezette therapie. Hierbij vindt wederom een volledig onderzoek plaats om veranderingen vast te kunnen stellen en een eventuele vervolgbehandeling te bepalen.