registratie

Registratie en vereniging voor Mesologie

Er is een Nederlandse Registratieraad voor Mesologie (NRM). Daarnaast is er een beroepsvereniging: de Nederlandse Vereniging voor Mesologie (NVVM). Een mesoloog heeft een 5-jarige opleiding gevolgd aan de academie voor Mesologie (HBO+). Mesologie is een beschermd beroep: de mesoloog dient volgens vastgestelde richtlijnen praktijk te voeren en zich regelmatig bij te scholen.

Ellen Strikwerda en Marita van Amstel zijn beiden mesloog D.M. en aangesloten bij de vereniging. Tevens is de beroepsgroep mesologen aangesloten bij de overkoepelende organisatie SRBAG (Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg)

Links: