boeken

Wat is Mesologie?

poppen

Meso betekent 'midden'. Mesologie plaatst zich als discipline tussen wetenschap en empirie, dat wil zeggen tussen reguliere en alternatieve (natuurgerichte) gezondheidszorg in. Deze vorm van geneeskunde is gebaseerd op zowel de reguliere geneeskunde als op traditionele Chinese geneeskunde, Indiase Ayur Veda, homeopathie, fytotherapie, ortho-moleculaire geneeskunde en voedingsleer.

Het woord mesologie heeft ook alles te maken met het mesoderm, d.w.z. de middelste laag in de embryonale fase van ons bestaan. De laag waaruit zich o.a. het bindweefsel ontwikkelt. Zo'n 60 procent van het lichaam bestaat uit bindweefsel. Het vormt een communicatienetwerk, gericht op de handhaving van het inwendige evenwicht (homeostase) en de aanpassing van het lichaam aan uitwendige prikkels. Chronische ziekten vinden vaak hun oorzaak in verstoring van dit systeem. De mesoloog richt zich dan ook m.n. op de weefsels die uit het mesoderm ontstaan.

Elk signaal of elke klacht maakt deel uit van het geheel. De klachten onderdrukken heeft op langere termijn geen zin, omdat hiermee de oorzaak nog niet is verdwenen. Elke klacht heeft een dieper liggende oorzaak. De behandeling is dan ook vooral op de oorzaak gericht. Uitgangspunt daarbij is het zelfgenezend vermogen van het lichaam, dat gestimuleerd en ondersteund wordt.

Mesologie integreert de bovengenoemde invalshoeken voor de behandeling van chronische aandoeningen bij volwassenen en kinderen zoals:

 • spijsverteringsproblemen:
  • maag -, lever - en darmklachten zoals buikpijn, spastische darm, obstipatie, misselijkheid, diarree, terugkerende worminfecties, opgeblazen gevoel, zuurbranden, voedselintoleranties, aambeien
 • terugkerende ontstekingen:
  • oorontsteking, blaasontsteking, verkoudheid, voor- en bijholte ontsteking, reumatische klachten
 • spier- en gewrichtsklachten:
  • reumatoïde artritis, fibromyalgie, stijfheid, pijn
 • algemene klachten:
  • hoofdpijn en migraine, vermoeidheid, verminderde weerstand, overmatig zweten, oorsuizen, allergie, verhoogde bloeddruk
 • hormonale klachten:
  • schildklierproblematiek, menstruatieproblemen, vruchtbaarheidsproblemen
 • mentale klachten:
  • stemmingswisselingen, rusteloosheid
 • huidproblemen:
  • eczeem, droge huid, acne, galbulten

Ook andere chronische klachten kunnen vaak behandeld worden door een mesoloog.